2 de febrero de 2023
Directores
Juan Sebastián Giraldo Gutiérrez
Ximena Giraldo Quintero
adopción de menores
Corte avaló adopción menores a periodista homosexual estadounidense